Menu

Batožina: Veľkosť a hmotnosť

Batožina: Veľkosť a hmotnosť

Každá letecká spoločnosť má svoje vlastné pravidlá týkajúce sa prípustnej veľkosti príručnej a podanej batožiny. V závislosti od dopravcu líši sa aj výška poplatkov za batožinu. Pred odchodom na letisko by ste sa mali uistiť, že Vaša batožina spĺňa požiadavky týkajúce sa veľkosti a hmotnosti nakúpenej batožiny, pretože poplatok za nadmernú batožinu môže byť veľmi vysoký.

Pozor!
Povolené rozmery batožiny zahŕňajú aj vyčnievajúce časti - rukoväte, uchá, kolieska a pod. Ide najmä o príručnú batožinu, ktorá sa musí zmestiť v priestore s definovanými rozmermi, teda pod sedadlom alebo nad sedadlom.

Pozor!
Poplatok za nákup dodatočnej batožiny po zakúpení letenky sa môže líšiť od poplatku za batožinu vybranú počas rezervácie letu. Tieto rozdiely závisia od leteckých spoločností. Ak je to možné, vyberte si počas rezervácie tú najlepšiu pre Vás batožinu.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later