Menu

Ako si môžem rezervovať hotel?

Ako si môžem rezervovať hotel?

Doplnenie údajov o hotelových hosťoch

Keď si už vyberiete ten najlepší pre Vás hotel, je čas zadať údaje o všetkých hotelových hosťoch. Počas rezervácie musíte zadať mená a priezviská hostí, a v prípade detí treba uviesť aj ich dátum narodenia.

Až potom, ak vyplníte údaje hotelových hostí budete si môcť vybrať spôsob platby. Hotelové rezervácie môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom.

Pozor!
V prípade bankového prevodu, musíte ho uskutočniť do 48 hod. od momentu rezervácie hotela, inak bude Vaša rezervácia zrušená, a to v súlade so stornovacími podmienkami.

Nakoniec Vám odporúčame ešte jedenkrát skontrolovať správnosť zadaných údajov. Ak je všetko správne, kliknite na tlačidlo Rezervovať hotel.  

Výber spôsobu platby

Za hotel môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Výber spôsobu platby sa uskutoční počas zadávania údajov o hotelových hosťoch.

Bankový prevod

Ak ste si vybrali možnosť "bankový prevod", po stlačení tlačidla Rezervovať hotel, dostanete všetky podrobné informácie nevyhnutné na uskutočnenie bankového prevodu. Ak chcete dostať aj faktúru, začiarknite príslušné miesto. Zobrazí sa vtedy pole na zadanie údajov, ktoré sa majú nájsť na faktúre.

Mali by ste tu tiež zadať svoju e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje budú potrebné neskôr, na poskytnutú e-mailovú adresu bude zaslané potvrdenie rezervácie a potom aj hotelový voucher. Telefónne číslo bude potrebné v prípade, v ktorom budeme sa musieť s Vami rýchlo kontaktovať.

Po oboznámení sa s podmienkami rezervácie a s Všeobecnými obchodnými podmienkami eSky môžete zakončiť proces zadávania informácií do Vašej rezervácie. Opäť Vám odporúčame skontrolovať správnosť všetkých údajov.

Kreditná karta

V prípade výberu platby kreditnou kartou v kroku „Údaje o hosťoch a platba”, musíte okrem kontaktných údajov platcu (tak ako pri platbe bankovým prevodom), uviesť aj príslušné informácie o kreditnej karte: typ karty, číslo karty, dátum vypršania platností, kód CVV ako aj meno a priezvisko vlastníka karty – zadané informácie musia byť totožné s informáciami uvedenými na kreditnej karte.

Rovnako ako v prípade platby bankovým prevodom, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami rezervácie a s Všeobecnými obchodnými podmienkami eSky, a potom stlačením tlačidla Rezervovať hotel môžete dokončiť proces platby.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!