Menu

Ako pripraviť zviera na cestu lietadlom?

Ako pripraviť zviera na cestu lietadlom?

Niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti a väčšina tradičných leteckých spoločností, umožňujú prepravu zvierat (najmä psov a mačiek). Skontrolujte, ktoré spoločnosti umožňujú prepravu zvierat lietadlom.

O tom, že chcete cestovať spolu so zvieraťom letecká spoločnosť musí byť vopred informovaná, najlepšie hneď počas rezervácii letu. Za týmto účelom kontaktujte nás - naši konzultanti Vám pomôžu určiť výšku poplatkov a podrobné podmienky prepravy Vášho miláčika.

Ako prepraviť zviera lietadlom?

1. Dokumenty a formálne náležitosti

V celej Európskej únii existujú rovnaké pravidlá prepravy zvierat.

Pred cestou sa uistite, že máte všetky potrebné doklady a že Váš miláčik spĺňa požiadavky nevyhnutné na prepravu:

Mikročip
Psy, mačky a fretky musia mať implantovaný mikročip. Pred cestou lietadlom vezmite svojho miláčika k veterinárovi, ktorý zvieraťu implantuje čip a jeho číslo zapíše do cestovného pasu zvieraťa.

Do 3. júla 2011 boli štvornohé zvieratá tetované. Ak má Vaše zviera tetovanie zapísané do pasu pred týmto dátumom, nemusí mať čip. Na palubu lietadla v celej Európskej únii majú povolený vstup iba zvieratá, ktoré majú čip alebo tetovanie vyhotovené pred dátumom 3. júla 2011.

Očkovanie

Psy, mačky a fretky musia byť očkované proti besnote. Viac informácií o očkovaní získate na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Pamätajte, že dátum očkovania nesmie byť skorší ako dátum implantácie mikročipu zvieraťu.

Cestovný pas

Zvieratá musia mať pas, ktorý vystavil veterinárny lekár. Cestovný pas potvrdzuje platnosť očkovania proti besnote. Zoznam lekárov oprávnených vydávať pasy pre zvieratá sa nachádza na webovej stránke Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Pozor!
Každá krajina môže individuálne určovať podmienky dovozu zvierat na svoje územie, preto sa odporúča zoznámiť sa pred cestou s predpismi danej krajiny. Obvykle možno tieto informácie nájsť na webových stránkach veterinárnych orgánov.

Cesta do Veľkej Británie, Írska, Fínska a na Maltu: psy musia dodatočne absolvovať prevenciu proti pásomniciam (Echinococcus multilocularis), ktorá sa musí vykonať v období medzi 120 a 24 hod. pred plánovaným dátumom cesty.

2. Skontrolujte podmienky prepravy a tabulu poplatkov danej leteckej spoločnosti

Podmienky prepravy sú zahrnuté v obchodných podmienkach leteckých spoločností. Cestujúci musí mať vhodný kontajner alebo klietku prispôsobenú požiadavkám dopravcu.

Letecké spoločnosti umožňujú prepravu obmedzeného počtu zvierat na palube a v batožinovom priestore, preto mali by ste čo najskôr informovať o tom leteckú spoločnosť, najlepšie hneď počas rezervácii letenky. Získanie povolenia od leteckej spoločnosti na prepravu zvieraťa si vyžaduje určitý čas očakávania. Okrem toho musíte pamätať, že letecké spoločností majú právo odmietnuť prepravu zvieraťa.

3. Pripravte zviera na cestu

Malé zvieratá sa hlavne prepravujú na palube lietadla v kontajneri, ktorý spolu so zvieraťom nesmie presahovať hmotnosť 6 kg alebo 8 kg (v závislosti od leteckej spoločnosti). Kontajner musí byť dostatočne veľký, aby sa zviera mohlo otočiť a postaviť.

Kontajnery musia byť pevne zatvorené, aby sa zviera nemohlo dostať von, a pritom musia zabezpečiť voľnú cirkuláciu vzduchu. Letecké spoločnosti spravidla dovoľujú, aby jeden cestujúci prepravoval len jedno zviera. Kontajner nesie byť umiestnený na sedadle, aj keď si cestujúci kúpil miesto vedľa seba. Počas letu sa kontajner nesmie otvárať.

Kontajner mali by ste si kúpiť čo najskôr, aby sa Váš miláčik zvykol na cestovanie v ňom.


Vodiaci pes

Všetky letecké spoločnosti, a to zároveň nízkonákladové ako jak tradičné, umožňujú cestovanie osôb so zdravotným postihnutím, nevidiacich alebo zrakovo postihnutých s vodiacim psom. V tomto prípade je vodiaci pes prepravovaný bezplatne. Povinnosťou cestujúceho je vopred informovať leteckú spoločnosť o ceste s vodiacim psom, a to najlepšie už počas rezervácie.

Vodiaci pes musí mať všetky potrebné doklady. Niektoré letecké spoločnosti nepovoľujú prepravu vodiacich psov na určených trasách – kontaktujte nás, aby ste sa dozvedeli o pravidlách cestovania na konkrétnej trase.

 

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!