Menu

Poistenie storna cesty All Risk

Poistenie storna cesty All Risk

Plánujete si cestu, no obávate sa nečakaných situácií, ktoré môžu narušiť vaše plány? Alebo kupujete letenky s veľkým predstihom a nie ste si istí, či budete môcť nastúpiť na palubu lietadla? Poistenie storna cesty All Risk poskytuje komplexnú ochranu pred nečakanými situáciami, ktoré by mohli zapríčiniť vašu neúčasť na lete. Pozor! Toto poistenie sa vzťahuje iba na lety s termínom odletu 1. júla tohto roku a lety v neskorších termínoch.

Poistenie All Risk vám umožňuje zrušiť vašu cestu do 24 hodín pred plánovaným odletom. Vďaka tomu sa môžete zrieknuť účasti na lete a získať 90% nákladov vynaložených na zakúpenie letenky. Poistenie pokryje náklady v prípade zrušenia cesty z akéhokoľvek zdokumentovaného dôvodu, napr. z dôvodu ochorenia (vrátane ochorenia príbuzných, blízkej rodiny a dokonca aj mačky alebo psa!), skúšok, straty zamestnania alebo nástupu do nového zamestnania.

V ktorých prípadoch môžete využiť poistenie All Risk?

Poistenie storna cesty All Risk vám umožňuje získať 90% nákladov vynaložených na zakúpenie letenky v prípade odstúpenia z akéhokoľvek zdokumentovaného dôvodu, napríklad:

 • nehoda alebo náhle ochorenie poistenej osoby, spolupoistenej osoby alebo jej príbuzných a domácich miláčikov (napr. mačka, pes),
 • potvrdené infekčné ochorenie SARS-Cov-2 u poistenej osoby, spolupoistenej osoby alebo u príbuzných týchto osôb (ochorenie COVID-19),
 • zhoršenie chronických ochorení, napr. diabetes,
 • rizikové tehotenstvo,
 • smrť poistenej osoby, spolupoistenej osoby alebo príbuzných týchto osôb,
 • vážna materiálna ujma, spôsobená neočakávanou udalosťou, ktorá sa týka poistenej osoby alebo spolupoistenej osoby a ktorej povaha a riešenie si vyžaduje osobnú prítomnosť dotknutých osôb (napr. krádež auta, vlámanie),
 • ukončenie pracovnej zmluvy poistenej osoby alebo spolupoistenej osoby (okrem situácie, kedy je pracovná zmluva ukončená vinou zamestnanca, teda poisteného alebo spolupoisteného),
 • nástup poistenej osoby alebo spolupoistenej osoby do nového zamestnania v termíne, ktorý koliduje s termínom cesty, avšak pod podmienkou, že poistená alebo spolupoistená osoba nevedela o termíne nástupu do práce v čase pred zakúpením letenky,
 • zmena termínu skúšky,
 • krádež dokladov poistenej alebo spolupoistenej osoby, ktoré sú potrebné na cestovanie (pas, vízum, občiansky preukaz), pričom táto udalosť bola nahlásená príslušným úradom,
 • ďalšie zdokumentované dôvody, ktoré znemožňujú cestovanie.

Čo získam v prípade zrušenia poistenej cesty?

Ak využijete poistenie storna cesty All Risk do 24 hodín pred plánovaným odletom, dostanete:

 • 90% nákladov vynaložených na kúpu letenky.

Poistenie All Risk vs. štandardné poistenie storna cesty

Pri rezervácii leteniek prostredníctvom systému eSky si môžete vybrať z dvoch možností poistenia storna cesty. Poistenie All Risk je možné zakúpiť iba v priebehu rezervácie leteniek. Štandardné poistenie storna cesty je možné zakúpiť aj neskôr, do 5 dní po zakúpení leteniek. Porovnajte rozdiely medzi týmito dvoma možnosťami.

  Poistenie All Risk Štandardné poistenie
Dôvod zrušenia Akýkoľvek zdokumentovaný dôvod (viď. vyššie uvedené príklady) Striktne definované prípady
Zahŕňa ochorenie COVID-19 Áno, iba ak je zdokumentované Áno, iba ak je poistená osoba hospitalizovaná
Možnosť zakúpiť si poistenie Len pri rezervácii letu Po rezervácii letu (v priebehu 5 dní po rezervácii letenky)
Refundácia nákladov vynaložených na nákup letenky 90% nákladov (maximálne 3500 EUR) Až do 5000 EUR
Cena 10% z ceny zakúpených leteniek 3% z ceny zakúpených leteniek
Pre koho je poistenie vhodné?

Odporúčané osobám, ktoré:

 • sa obávajú, že ochorejú (vrátane príbuzných, napr. detí) bezprostredne pre cestou,
 • pracujú alebo študujú a obávajú sa, že ich povinnosti im zabránia v absolvovaní letu,
 • sú tehotné alebo trpia chronickými ochoreniami (napr. cukrovkou),
 • vlastnia domácich miláčikov (napr. psa, mačku),
 • chcú byť chránené pred neočakávanými udalosťami (napr. krádež alebo strata dokumentov),
 • plánujú cestu s veľkým časovým predstihom,
 • chcú mať istotu, že získajú náhradu vzniknutých nákladov,
 • si kúpili nerefundovateľné letenky (napr. od nízkonákladových leteckých spoločností Ryanair, Wizz Air, easyJet atď.).

Odporúčané osobám, ktoré:

 • chcú byť chránené v prípade neočakávaných, závažných životných situácií.

Ako môžem nahlásiť storno cesty?

Situácia, ktorá vám bráni v začatí cesty alebo v jej pokračovaní, by sa mala nahlásiť do 3 dní od okamihu, kedy k nej došlo, prostredníctvom telefónneho čísla alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu uvedenú na poistnom certifikáte. Pre urýchlenie procesu uveďte, prosím, meno a priezvisko poistenej osoby a číslo poistného certifikátu.

Kedy si môžem zakúpiť poistenie All Risk?

Poistenie All Risk je možné zakúpiť iba v rámci procesu rezervácie leteniek na lety s termínom odletu 1. júla tohto roku alebo lety v neskorších termínoch. Ak si chcete toto poistenie kúpiť, vyberte v rezervačnom formulári možnosť „poistenie All Risk“. Náklady na poistenie sa automaticky pripočítajú k nákladom na rezerváciu a zaplatíte ich spolu s letenkami a vybranými službami.

Pozor! Poistenie All Risk trip nie je možné zakúpiť po vykonaní rezervácie na eSky.

Koľko stojí poistenie All Risk? Cena poistenia zodpovedá 10 % z hodnoty leteniek, poistenie si teda môžete kúpiť za nízku cenu, napr. v prípade rezervácie nerefundovateľných leteniek (Ryanair, Wizz Air, easyJet).

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!