Menu

Zmena údajov na letenke. Ako to urobiť?

Zmena údajov na letenke. Ako to urobiť?

Štandardné letecké spoločnosti

Nízkonákladové letecké spoločnosti vo väčšine prípadov umožňujú zmenu niektorých údajov v letenke – dátumu, priezviska a trasy letu, v závislosti od ustanovení obchodných podmienok danej leteckej spoločnosti. V prípade nízkonákladových leteckých spoločností sú všetky zmeny spoplatnené podľa cenníka daného prepravcu. Stáva sa, že poplatok za zmenu je vyšší ako cena novej letenky.

Pravidelné letecké spoločnosti

Podobne ako v prípade nízkonákladových leteckých spoločností, aj štandardné letecké spoločnosti umožňujú vykonávanie zmien v už vystavených letenkách. Aj v tomto prípade letecké spoločnosti účtujú za zmeny poplatky.

Pozor!
Chýbajúce diakritické znaky na letenke neznamenajú chybu. Letecké spoločnosti ich nepoužívajú zámerne.

Zmena občianskeho stavu a priezviska v dokladoch

Na „starý“ občiansky preukaz možno cestovať tak dlho, kým je platný. Podľa zákona doklad stráca platnosť po 3 mesiacoch od dátumu uzatvorenia manželstva a zmeny priezviska. Ak teda plánujete návrat zo svadobnej cesty skôr, nemusíte sa znepokojovať zmenou dokladov a údajov na letenke.

Kúpa letenky s rodným priezviskom

Plánujete odlet niekoľko mesiacov po svadbe, ale ešte nemáte nové doklady? Letenku môžete rezervovať, keďže letenky sú vystavené na meno, doplnenie dodatočných údajov z dokladov sa vykonáva niekoľko dní pred odletom.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later