Menu

Let s prestupom. Stihnem to? Čo s batožinou?

Let s prestupom. Stihnem to? Čo s batožinou?

Cesta s prestupmi je často nevyhnutná, najmä ak cestujeme na málo populárnej trase. V takom prípade sa cestujúci často obávajú, či stihnú prestúpiť z jedného lietadla do druhého. Neistota je tým väčšia, čím väčšie je letisko.

Pokojne, stihnete to

Cestujúci nie sú odkázaní sami na seba. Ak si kupujete jednu letenku od spoločnosti eSky.sk na celú trasu, v prípade, ak lety prebiehajú v súlade s časovým plánom, to určite stihnete.

Minimum connecting time, t. j. minimálny čas na prestup na letisku určujú letecké spoločnosti v spolupráci s konkrétnym letiskom. Pri výpočte potrebného času sa okrem iného zohľadňuje čas potrebný na registráciu (vrátane čakania v rade), na prechod medzi terminálmi alebo odletovými východmi a pod. (a to napr. aj s malými deťmi). Ak sa teda po pristátí ihneď vydáme smerom k príslušnému odletovému východu, nemali by sme mať problémy s prestupom.

Čo sa stane s mojou batožinou počas prestupu?

Ak máte na trase naplánovaný prestup a cestujete s podanou batožinou, aj táto sa musí dostať do druhého lietadla. Vo väčšine prípadov bude batožina prepravená priamo z lietadla do lietadla, bez účasti cestujúcich. Stáva sa však, že cestujúci si musí batožinu vyzdvihnúť sám a opätovne ju podať. Informáciu o takejto potrebe dostanete už na prvom letisku počas prvej registrácie.

Pamätajte!

  • zoznámte sa s vízovými predpismi krajiny, v ktorej sa prestup uskutočňuje. V niektorých krajinách platí zákon, ktorý ukladá cestujúcim prestupujúcim na letiskách, ktoré sa nachádzajú na ich území, povinnosť mať tzv. tranzitné vízum. Povinnosť získať všetky potrebné cestovné doklady spočíva vždy na strane cestujúceho,
  • nástroj na vyhľadávanie spojení automaticky zobrazuje len také spojenia s prestupom, ktoré cestujúcim umožňujú praktický a pohodlný prechod z lietadla do lietadla,
  • ak niektorý z letov mešká a nestihli ste prestup, pravidelné letecké spoločnosti obvykle navrhnú miesto na nasledujúci dostupný let alebo ponúknu nocľah na letisku*; v nízkonákladových leteckých spoločnostiach je to v prípade zmien v cestovných poriadkoch, meškaní letov alebo iných udalostí narušujúcich let nezavinených leteckou spoločnosťou, cestujúci, kto znáša náklady spojené s prípadnými zmenami a potrebou kúpiť miesto na iný let,
  • ak je čas medzi letmi dlhý (niekoľko až viac ako desať hodín), môže cestujúci, pokiaľ má príslušné doklady (napr. vízum), opustiť letisko,
  • vo väčšine prípadov bude batožina prepravená priamo z lietadla do lietadla, bez účasti cestujúcich. Stáva sa však, že cestujúci si musí batožinu vyzdvihnúť sám a opätovne ju podať. Informáciu o takejto prípadnej potrebe dostanete už na prvom odletu počas prvej registrácie,
  • lety s prestupmi sú spravidla lacnejšie ako priame spojenia,
  • v pravidelných leteckých spoločnostiach sa rezervácia berie ako celok a vystavuje sa len jedna letenka; v nízkonákladových leteckých spoločnostiach sa každý úsek trasy berie samostatne a vyžaduje samostatnú letenku, ktorú si individuálne zakúpi cestujúci,

* v závislosti od ustanovení obchodných podmienok a možností leteckej spoločnosti.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later