Menu

Aké množstvo cigariet smiem prevážať lietadlom?

Aké množstvo cigariet smiem prevážať lietadlom?

To, koľko cigariet smiete prevážať lietadlom, závisí predovšetkým od smeru cesty. Povolené množstvo sa týka príručnej aj podanej batožiny dokopy.

Limity na tabak na území Európskej únie

  • 1 kg sušeného tabaku alebo
  • 200 kusov cigár alebo
  • 400 kusov cigariek alebo
  • 800 kusov cigariet.

Limity na tabak mimo územia Európskej únie

  • 250 g sušeného tabaku alebo
  • 50 kusov cigár alebo
  • 100 kusov cigariek alebo
  • 200 kusov cigariet.

Pozor!
Tabak nesmú prevážať osoby mladšie ako 17 rokov. Pozornosť treba venovať aj veľkosti príručnej a podanej batožiny, ktorú berieme na cestu. Všetko, čo chceme previezť, sa musí zmestiť do batožiny.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later