Menu

Colné predpisy na svete

Colné predpisy na svete

Chystáte sa na výlet? Skontrolujte si, aké colné predpisy platia na svete. Upozorňujeme, že aj v rámci EÚ niektoré krajiny uplatňujú svoje vlastné predpisy. Preto pred každou cestou do zahraničia mali by ste si skontrolovať colné predpisy v jednotlivých krajinách.

Na vlastné použitie
Pojem „na vlastné použitie” zahŕňa určenie prepravovaných tovarov na darčeky, preto predaj takýchto tovarov je porušením zákona, za ktorý predávaný tovar bude Vám zhabaný a bude na Vás naložený dodatočný trest. Avšak každá krajina môže inak definovať pojem „na vlastné použitie”. Spravidla za tovary na vlastné použitie sa považuje počet tovarov povolený v danej krajine na prepravu bez zaplatenia dodatočných colných poplatkov.

Vyberte si región, o ktorý máte záujem


Colné predpisy v Európe

Norma EÚ
Jeden cestujúci môže prepravovať 10 l liehovín (nad 22%), 20 l alkoholizovaného vína (napr. portské víno), 90 l vína (z toho max. 60 l šumivého vína), 110 l piva, 800 ks cigariet, 200 ks cigár, 1 kg tabaku. Vo väčšine krajín alkohol a tabak nesmú prepravovať osoby mladšie ako 18. rokov.

Bez formalít môžete prepravovať peňažné prostriedky vo výške 10 000 EUR.

Skontrolujte, ako pripraviť zviera na cestu lietadlom.


Colné predpisy v Ázii

V krajinách, v ktorých je dominantným náboženstvom islam, spravidla miestne zákony zakazujú dovoz vecí, ktoré sú v rozpore s tým náboženstvom - napr. alkohol, bravčové mäso, symboly ostatných náboženstiev.


Colné predpisy v Malej Ázii a na Blízkom východe

V krajinách, v ktorých je dominantným náboženstvom islam, spravidla miestne zákony zakazujú dovoz vecí, ktoré sú v rozpore s tým náboženstvom - napr. alkohol, bravčové mäso, symboly ostatných náboženstiev.


Colné predpisy v Severnej Amerike


Colné predpisy v Strednej Amerike

V krajinách Strednej Ameriky je úplný zákaz dovozu a vývozu drog. V závislosti od krajiny sa obmedzenia môžu vzťahovať aj na niektoré lieky. Ak počas cesty budete potrebovať nejaké lieky, získajte všetky požadované dokumenty pred cestou.


Colné predpisy v Južnej Amerike

V krajinách Južnej Ameriky je úplný zákaz dovozu a vývozu drog. V závislosti od krajiny sa obmedzenia môžu vzťahovať aj na niektoré lieky. Ak počas cesty budete potrebovať nejaké lieky, získajte všetky požadované dokumenty pred cestou.


Colné predpisy v Austrálii a Oceánii

Do Austrálie a krajín Oceánie nie je možný dovoz kvetov, ovocia, semienok zeleniny atď. 


Colné predpisy v Afrike

V krajinách, v ktorých je dominantným náboženstvom islam, spravidla miestne zákony zakazujú dovoz vecí, ktoré sú v rozpore s tým náboženstvom - napr. alkohol, bravčové mäso, symboly ostatných náboženstiev.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!