Menu

Brexit: Ako vycestovať do Veľkej Británie?

Brexit: Ako vycestovať do Veľkej Británie?

Dlho diskutovaný Brexit sa definitívne stal realitou. V noci z 31. januára na 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie. Následne sa 31. decembra 2020 skončilo prechodné obdobie, počas ktorého pokračovalo cestovanie medzi krajinami Európskej únie a Spojeným kráľovstvom za dovtedajších podmienok. Ako cestovať do/z Veľkej Británie po 1. januári 2021? Čo sa zmenilo pre občanov Európskej únie, pokiaľ ide o pravidlá cestovania do Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska?

Čo sa zmenilo po Brexite?

Výsledkom Brexitu bolo, že Spojené kráľovstvo prestalo byť členom Európskej únie, a tak opustilo európsky jednotný trh, ktorý okrem iného umožňuje voľný pohyb osôb. Netreba však zabúdať na to, že Spojené kráľovstvo nikdy nebolo súčasťou schengenskému priestoru, takže občania EÚ cestujúci do tejto krajiny sa museli podrobiť hraničnej alebo pasovej kontrole na letisku aj pred Brexitom. Na prekročenie hranice z akýchkoľvek dôvodov (turizmus, služobná cesta, práca, škola) však stačilo preukázať sa občianskym preukazom.

Po Brexite sa tento prístup pri prekračovaní britských hraníc zmenil. Zmeny sa týkajú aj občanov krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Ako cestovať do Anglicka po Brexite?

Od 1. januára 2021 musia občania krajín EÚ pri prekročení hranice Spojeného kráľovstva predložiť doklad totožnosti. Pozor! Od 1. októbra 2021 je jediným platným dokladom na cestovanie do Spojeného kráľovstva (z akéhokoľvek dôvodu) cestovný pas!

V dôsledku Brexitu sa na občanov krajín EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Švajčiarska vzťahuje vízová povinnosť. V niektorých prípadoch však vízum nie je potrebné - závisí to od dôvodu cesty.

  • Turizmus & návšteva
    Ak sa do Spojeného kráľovstva chystáte vycestovať na krátke obdobie (najviac na 6 mesiacov) a cieľom vašej cesty je napr. návšteva Londýna alebo rodiny či blízkych, stačí si so sebou vziať cestovný pas. V takom prípade sa vízum nevyžaduje.
  • Služobná cesta
    Ak sa do Spojeného kráľovstva chystáte vycestovať na krátke obdobie a vaša cesta má služobný charakter (napríklad služobná cesta, pracovná schôdzka, konferencia atď.), bude vám stačiť iba cestovný pas. Vo väčšine prípadov sa vízum pri služobnej ceste nevyžaduje, ak celková doba pobytu na území Spojeného kráľovstva nepresahuje 6 mesiacov
  • Cestovanie za prácou alebo štúdiom
    Ak sa chystáte do Spojeného kráľovstva vycestovať za prácou (pre zamestnávateľa i v rámci vlastnej obchodnej činnosti), stážou alebo štúdiom, budete potrebovať okrem cestovného pasu aj vízum. Pred odchodom si prečítajte vízové podmienky na webových stránkach vlády Spojeného kráľovstva.

Dôležité! Z dôvodu pandemickej situácie vo svete vyžadujú britské úrady od osôb prichádzajúcich na územie Spojeného kráľovstva aj ďalšie dokumenty - v každom z vyššie uvedených prípadov. Ak ste si vaše letenky zakúpili cez eSky, môžete si všetky dôležité informácie skontrolovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo v sekcii, ktorá sa venuje potrebným cestovným dokladom.

Cestovanie občanov EÚ žijúcich vo Veľkej Británii

Spojené kráľovstvo sa stalo domovom pre veľký počet občanov krajín Európskej únie, ktorí sa tu usadili vďaka zásade voľného pohybu po EÚ. Kvôli Brexitu budú musieť tieto osoby do 30. júna 2021 získať trvalý pobyt (settled status) alebo status pred získaním pobytu (pre-settled status), aby sa vo Veľkej Británii mohli naďalej legálne zdržiavať. Pokiaľ ide o cestovanie, osoby s trvalým pobytom alebo statusom pred získaním pobytu môžu prekročiť hranice Spojeného kráľovstva na základe občianskeho preukazu do 31. decembra 2025. Po tomto dátume bude pre vstup na územie Spojeného kráľovstva potrebné predložiť cestovný pas. Samozrejme, settled alebo pre-settled status znamená, že držiteľ takéhoto statusu nemusí žiadať o vízum pre vstup na územie Spojeného kráľovstva.

Ako cestovať vo Veľkej Británii po Brexite?

Brexit nemal významný vplyv na cestovanie po Spojenom kráľovstve a pobyt v tejto krajine. Vodičské preukazy aj európske preukazy zdravotného poistenia (EPZP) sú platné podľa existujúcich pravidiel. Britská vláda však odporúča uzavrieť cestovné poistenie, ktoré pokryje aj náklady na súkromné lekárske návštevy. Malo by sa tiež pamätať na to, že EPZP ani cestovné poistenie nepokrývajú náklady na plánované ošetrenie a procedúry vo Veľkej Británii.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie však ovplyvní poplatky za roaming. Do konca roku 2020 operátori nemohli účtovať dodatočné poplatky ľuďom, ktorí používali mobilné telefóny počas cestovania po Veľkej Británii - teraz to už ale možné je, preto by ste sa pred cestou mali informovať u svojho mobilného operátora ohľadom roamingových sadzieb v Spojenom kráľovstve.

Prekročenie hraníc Írska

Čo sa zmenilo v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, pokiaľ ide o cestovanie medzi Írskou republikou, ktorá je členom Európskej únie, a Severným Írskom? Do 1. januára 2025 sa nič nemení. Po tomto období bude môcť Zhromaždenie Severného Írska jednostranne odstúpiť od dohodnutých podmienok alebo potvrdiť platnosť existujúcich podmienok týkajúcich sa prechodu hraníc a colnej politiky o ďalšie štyri roky.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!