Menu

Kedy sa končí moje ubytovanie v hoteli?

Kedy sa končí moje ubytovanie v hoteli?

Väčšina hotelov umožňuje ubytovanie sa (check in) v hoteli od hod. 14.00 miestneho času.

Avšak, na požiadanie zákazníka, a ak je už rezervovaná izba dostupná, recepčný personál môže ubytovať nových hostí skôr.

Ubytovanie v hoteli sa obvykle končí o 12.00 hod., teda do tejto hodiny musíte uvoľniť hotelovú izbu a vrátiť kľúč. Pamätajte si, že každý hotel má svoje vlastné pravidlá, preto bude recepčný personál informovať Vás o všetkých podrobnostiach, čiže aj o hodine odubytovania.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Zaujal Vás tento článok, ale potrebujete viac informácií?
Ďakujeme za Vašu pomoc

Váš názor nám pomôže vytvárať lepšie a príslušné články

Temporarily we could not send your suggestions

Send again Try later