Menu

Stratené a zabudnuté veci v priestoroch hotela

Stratené a zabudnuté veci v priestoroch hotela

Doba uskladňovania v hoteli nájdených veci sa líši v závislostí od vnútorných predpisov jednotlivých ubytovacích objektov. Pričom vždy informácia o dobe uskladňovania musí byť zverejnená vo všeobecných obchodných podmienkach hotela alebo v hotelovom informátore.

Čo robiť, keď niečo stratíme v priestoroch hotela?

Ak stratíte ale zabudnete nejaký predmet v priestoroch hotela, ihneď informujte o tom hotelovú recepciu. Ak sa počas Vášho pobytu nájde stratená vec, hotelový personál je povinný Vám ju vrátiť.

V prípade, že hosť opustil už hotel a potom si uvedomil, že niečo mu chýba, taktiež by mal čo najskôr informovať o tom hotelovú recepciu. V tomto prípade personál navrhne odoslanie nájdeného predmetu na danú adresu. Pri informovaní personálu o stratení alebo zabudnutí nejakej veci musíte ju čo najpresnejšie popísať, aby ste umožnili a zjednodušili identifikáciu daného predmetu.

Po nájdení daného predmetu recepcia je povinná telefonicky kontaktovať hosťa a informovať ho o to, že jeho stratený predmet bol nájdený. Hosť by mal uviesť adresu na odoslanie nájdenej veci.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!