Menu

Refundácia zrušeného letu: na čo sa vzťahuje?

Refundácia zrušeného letu: na čo sa vzťahuje?

Ak bol váš let zrušený leteckou spoločnosťou, máte právo na refundáciu nákladov vynaložených za cestu, ktorá sa neuskutočnila. Mali by ste však pamätať na to, že refundácia sa vzťahuje iba na služby, ktoré neboli vykonané. Z toho dôvodu sa výška refundovanej sumy, ktorú vyplatí letecká spoločnosť, môže líšiť od pôvodnej sumy zaplatenej za rezerváciu. Čo presne zahŕňa refundácia nákladov v prípade zrušeného letu?

Čo zahŕňa refundácia nákladov?

Refundovaná čiastka najčastejšie zahŕňa:

 • náklady na letenku/y a letiskové poplatky,
 • náklady na ďalšie služby poskytované leteckou spoločnosťou, vrátane (ale nielen) prednostného nástupu na palubu lietadla, rezervácie miest v lietadle a prepravy batožiny.

Je potrebné vziať na vedomie, že každá letecká spoločnosť sa riadi vlastnými pravidlami refundácie nákladov. To znamená, že tieto pravidlá a refundovateľné položky sa môžu líšiť v závislosti od leteckej spoločnosti, u ktorej ste si rezervovali let. Každá žiadosť o refundáciu nákladov sa posudzuje individuálne, podľa uváženia konkrétnej leteckej spoločnosti a bez ohľadu na to, či bola letenka zakúpená prostredníctvom eSky alebo priamo u leteckej spoločnosti.

Mali by ste pamätať na to, že zakúpením letenky prostredníctvom eSky akceptujete pravidlá refundácie nákladov tej-ktorej leteckej spoločnosti.

Čo nie je zahrnuté v refundácii nákladov?

Refundovaná čiastka obvykle nezahŕňa:

 • poplatok za služby,
 • Balíček služieb,
 • online check-in – v prípade, že let bol zrušený až po vykonaní online check-inu,
 • ďalšie služby zakúpené prostredníctvom eSky, ktoré boli vykonané alebo nie sú z rôznych dôvodov refundovateľné (AirHelp +).

Letecké spoločnosti nevracajú peniaze ani v prípade, ak zákazník využil možnosť úpravy rezervácie letu, napr. zmenil dátum, cieľ cesty alebo osobné údaje cestujúcich.

Rozdelenie refundácie

Od leteckej spoločnosti je možné dostať náhradu nákladov v niekoľkých samostatných platbách. Aerolínie v niektorých prípadoch rozdelia refundovanú čiastku na každého z cestujúcich. Letecké spoločnosti tak môžu refundovať rezervácie, ktoré zahŕňajú aj doplnkové cestovné služby, ako napríklad prepravu batožiny, rezerváciu miest v lietadle a pod. Refundácia potom prebieha v niekoľkých fázach (platbách), osobitne za samotnú letenku a osobitne za ďalšie zakúpené služby.

Za akých okolností môžete dostať nižšiu refundáciu?

Ak je refundovaná suma nižšia ako suma, ktorú ste zaplatili za rezerváciu letenky, môže to znamenať, že:

 • vaša rezervácia pozostáva zo služieb, ktoré boli vykonané a nie sú refundovateľné,
 • vaša rezervácia zahŕňa doplnkové služby leteckých spoločností, ktoré sú nerefundovateľné na základe pravidiel a zmluvných podmienok danej leteckej spoločnosti,
 • vaša rezervácia zahŕňa ďalšie služby, refundácia ktorých je posudzovaná leteckou spoločnosťou osobitne a môže prebehnúť v niekoľkých platbách,
 • vaša rezervácia pozostáva z leteniek pre niekoľkých cestujúcich a letecká spoločnosť refunduje náklady každému cestujúcemu zvlášť,
 • zrušená bola iba časť vašej rezervácie (v prípade, ak boli súčasťou rezervácie samostatné letenky na rôzne lety).

Kedy dôjde k refundácii nákladov?

V akej forme a kedy dostanete náhradu vynaložených nákladov záleží výlučne na konkrétnej leteckej spoločnosti, a to aj v prípade, ak ste si letenky zakúpili prostredníctvom spoločnosti eSky. Vzhľadom na bezprecedentný počet zrušených letov, ktorý je výsledkom pandémie COVID-19 a s tým súvisiacich opatrení, sa čakacia doba na rozhodnutie a odpoveď leteckých spoločností výrazne predĺžila.

Zákazníci eSky sú pravidelne informovaní o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa týkajú ich požiadaviek, na základe správ a vyhlásení, ktoré spoločnosti eSky zasielajú priamo konkrétne letecké spoločnosti.

Tipy a návrhy v tomto článku a súvisiace články sú len pre informačné a pomocné účely a nesmú predstavovať základ pre akúkoľvek sťažnosť voči eSky.sk.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali? Áno | Nie
Myslím si, že tento článok:
Vďaka za váš názor!